The Bookie helpt je: Tim houdt je op de hoogte van de Corona regelingen

https://www.thebookie.nl/wp-content/uploads/2020/10/tim2-e1608025789882-262x300.jpgLinkedIn - The Bookie

Deze COVID-19 situatie heeft een heftige impact op veel ondernemers. Zo ook op klanten van The Bookie, die in de evenementensector werken, voor groepen staan,  seizoenswerk of horeca werkzaamheden verrichten of juist nu thuis moeten blijven bij hun kinderen omdat school uitvalt en hun partners in de zorg werken.

Hiervoor zijn speciale regelingen door het kabinet of bij de Belastingdienst in het leven geroepen. Die maatregelen zijn van tijdelijke aard en kunnen verder worden aangepast als de overheid hier de nood van in ziet. Lees hier de meest up to date versie van de regelingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Bij The Bookie houden dit als je boekhouder scherp in de gaten. Tim en Mari plaatsen updates zo snel mogelijk op onze Facebook of LinkedIn en beantwoorden vragen tijdens de vrijdag sessies. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze steunmaatregelen en heb je een abonnement bij the Bookie? Dan houden we je op de hoogte en helpen wij je in veel van de onderstaande gevallen kosteloos verder. Zo komen we samen door deze crisis heen.

UPDATE 25 mei 2020

Verlengde ondersteuning als ZZP'er. De Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die eind mei 2020 zou aflopen krijgt een verlenging van 3 maanden. Dat betekent dat je als zzp'er zonder of met minder inkomen door Corona nu ook ondersteuning voor de periode 1 juni tot met 31 augustus 2020 kunt aanvragen.

UPDATE 30 maart 2020

De overheid heeft bekend gemaakt dat er van de TOGS-regeling formerly known as het Noodloket ook gebruik gemaakt kan worden door ondernemers in de non-food-sector, bijvoorbeeld winkeliers die hun klandizie grotendeels verloren zijn omdat iedereen zo veel mogelijk moet thuis blijven. Via de TOGS-regeling kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, bijvoorbeeld de huur van een winkelpand.

Als je denkt recht te hebben op deze regeling, maar je staat bij de KvK geregistreerd onder een andere SBI-code dan de codes die hier recht op hebben (zie update 28 maart hieronder), dan kan dit gemeld worden bij het RVO. De lijst is inmiddels al behoorlijk uitgebreid.

UPDATE 28 maart 2020

Er zijn een hoop al eerder aangekondigde maatregelen nader uitgewerkt en gecommuniceerd door het kabinet.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) Deze regeling is een uitbreiding op de bestaande Bbz en bestaat uit twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Om inkomensondersteuning te krijgen, moet een zelfstandige ondernemer verklaren dat hij verwacht de komende drie maanden als gevolg van de coronacrisis minder inkomen zal verdienen dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld tot het sociaal minimum. Dit bedraagt € 1.050 netto voor alleenstaanden en € 1.500 netto voor gehuwden en samenwonenden. Als er naast de onderneming nog in loondienst wordt gewerkt en er meer verdiend wordt dan het sociaal minimum, wordt het inkomen niet aangevuld.

Zelfstandigen die door de coronacrisis in geldproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. De rente hierover bedraagt 2%, de maximale looptijd is drie jaar, maar tot 1 januari 2021 hoeft niet te worden afgelost op de lening.

Vergeleken met de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden, die al eerder zijn bekend gemaakt (geen partner- en vermogenstoets). Daarnaast is bekend gemaakt dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Zo is de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar.

Om als zelfstandige hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 uur op jaarbasis, ongeveer 24 uur per week). Als je korter dan een jaar als zelfstandige werkt, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Als je bijvoorbeeld op 1 juli 2019 als zelfstandige bent gestart, hoef je maar 612,5 uur gewerkt te hebben. Tot slot moet je onderneming zijn ingeschreven bij de KvK vóór 17 maart 2020 18:45, het tijdstip dat de steunmaatregelen werden aangekondigd.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) Dit is de officiële naam van het eerdere gecommuniceerde Noodloket en betreft de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor direct getroffen ondernemers, zoals restaurants die op zondag 15 maart 2020 binnen een half uur hun restaurant moesten sluiten. De tegemoetkoming is vooral bedoeld om op korte termijn de vaste lasten te kunnen voldoen. De exacte voorwaarden zijn inmiddels bekend en staan hier gepubliceerd. Het loket is sinds 27 maart 2020 geopend en aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Huurdersbescherming Het ministerie van Milieu en Wonen heeft met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afspraken gemaakt om huisuitzettingen te voorkomen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zoals extreme overlast en criminele activiteiten. Daarnaast komt er een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Nu kunnen deze alleen worden aangezegd of worden omgezet in een vast huurcontract. Dit biedt mogelijkheden voor huurders die aan het eind van hun huurcontract zitten, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken.

Maatregelen culturele sector Gisteren (27 maart 2020) is er een kamerbrief gestuurd door minister Van Engelshoven (Cultuur) waarin een aantal maatregelen zijn uitgewerkt om de cultuur- en creatieve sector zo goed als mogelijk door de crisis heen te helpen. Hierdoor krijgen door het rijk gesubsidieerde instellingen financiële ruimte om zich te richten op zaken die nu van belang zijn voor de voortzetting van hun praktijk. De minister heeft deze instellingen nadrukkelijk opgeroepen om de met freelancers en ZZP'ers gemaakte afspraken na te komen.

Ook heeft zij bekend gemaakt welke activiteiten uit de culturele sector in aanmerking komen voor de TOGS, mits zij ook aan alle overige voorwaarden voldoen:

Omschrijving activiteit SBI-code
Bioscopen 59.14
Organiseren van congressen en beurzen 82.30
Dansscholen 85.52.1
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
Beoefening van podiumkunst 90.01.1
Producenten van podiumkunsten 90.01.2
Circus en variété 90.01.3
Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
Theaters en schouwburgen 90.04.1
Musea 91.02.1
Kunstgalerieën en -expositieruimten 91.02.2
Het kabinet doet een dringende oproep aan zelfstandigen om alleen gebruik te maken van de getroffen regelingen als je deze écht nodig hebt. Wij bij the Bookie begrijpen deze oproep van het kabinet en ondersteunen deze dan ook. Iedereen is getroffen door deze crisis en we moeten elkaar helpen waar we kunnen, bedenk dus ook goed of je de regelingen echt nodig hebt. Er zijn altijd anderen die het harder nodig hebben.

Vanuit thuisisolatie wens ik jullie ondanks alles een fijn weekend, let goed op elkaar, geniet van het weer maar houd die 1,5 meter afstand, anders is Arjen Lubach morgen weer boos.

UPDATE 25 maart 2020

Een korte update dit keer. Niet omdat er meer bekend is gemaakt vanuit de overheid de afgelopen dagen, maar omdat er bij ons veel vragen binnen komen over met name het noodloket en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) en er ook bij ons hoofdbrekens ontstaan over de aangekondigde maatregelen. Het is een unicum dat dergelijke maatregelen zo snel moeten en kunnen worden ingevoerd en dat levert dus een hoop onduidelijkheid op. Daarom hieronder de meest gestelde vragen die wij tegen komen:

Kan ik al Bbz aanvragen bij mijn gemeente? Veel grote gemeenten (waaronder Utrecht) hebben de loketten voor de aanvullende Bbz al geopend, terwijl de regeling formeel nog moet worden goedgekeurd. De aanvraagprocedure is heel eenvoudig - ik heb dit getest bij de gemeente Utrecht en was binnen 2 minuten door de vragenlijst heen - en deze wordt bewust eenvoudig gehouden om het voor een grote groep ZZP'ers makkelijk te maken om hier een aanvraag voor in te dienen zonder hulp van een derde.

Ik werk vanuit huis. Maak ik aanspraak op de eenmalige compensatie van € 4.000? Nee. Ondernemers moeten een fysieke inrichting buiten het huis hebben waar zij de werkzaamheden verrichten én moeten direct zijn getroffen door de door het kabinet getroffen maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Denk aan horeca, sportscholen, schoonheidssalons, kappers de reisbranche etc. Voor ZZP'ers wordt nog gewerkt aan een aparte regeling.

Kan ik de compensatie van € 4.000 al aanvragen? Nee. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt door de Rijksoverheid en het RVO.

Mag ik de eenmalige compensatie overal voor gebruiken? Ja, hier zijn geen regels aan gebonden. Het is een eenmalige gift van het kabinet die verstrekt wordt met het oog op doorlopende kosten die betaald moeten worden terwijl de inkomsten zijn terug- of stilgevallen doordat je verplicht je zaak hebt moeten sluiten.

Is € 4.000 niet een beetje weinig? De eenmalige compensatie staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter pakket aan noodmaatregelen. Naast deze compensatie mogen ondernemers ook gebruik maken van alle andere steunmaatregelen (mits voldaan wordt aan voorwaarden) die door het kabinet bedacht zijn.

Daarnaast wil ik nog melden dat er vanuit een aantal vooraanstaande accountants- en belastingadviesorganisaties een gezamenlijke brief naar het Ministerie van Financiën is gestuurd waarin gevraagd is om aanvullende maatregelen te treffen en waarin ook wordt gevraagd om verduidelijking van  de voorwaarden van de al aangekondigde maatregelen. Uiteraard hou ik jullie van de uitkomsten hiervan op de hoogte.

Als laatste, namens ook al mijn collega's van the Bookie: blijf gezond, blijf binnen als dit kan, houd 1,5 meter afstand, maar let ook een beetje op elkaar.

UPDATE 19 maart 2020

Als je uitstel van betaling aanvraagt voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen vanwege de corona-crisis, krijg je automatisch 3 maanden uitstel. Voor deze eerste 3 maanden is geen verklaring van een derde deskundige nodig.

Als je voor een langere periode uitstel nodig hebt, dan vraagt de belastingdienst om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een verklaring van een derde deskundige).

Voor het verlagen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet hoeft geen schriftelijke aanvraag te worden ingediend. Je kunt de aanslag verlagen door in te loggen op Mijn Belastingdienst en daar te kiezen voor het Verzoek wijzigen voorlopige aanslag.

Ook bij de Belastingdienst zijn medewerkers afwezig vanwege het corona-virus. Daardoor kunnen ze bij de Belastingtelefoon niet iedereen te woord staan. Er wordt opgeroepen alleen te bellen met dringende vragen.

Er gaat een phishingmail/sms rond uit naam van de Belastingdienst met de corona-crisis als onderwerp. Laat je hierdoor niet misleiden! De Belastingdienst verstuurt geen vertrouwelijke informatie per mail.

Sommige ZZP'ers werken naast hun onderneming ook op basis van een 0-urencontract voor een werkgever. De regeling dat de overheid 90% van de loonkosten voor zijn rekening neemt voor bedrijven die tijdelijk stil zijn komen te staan geldt ook voor loon dat wordt betaald aan werknemers met een 0-urencontract. Is dit op jou van toepassing? Ga in gesprek met je werkgever en vraag of loondoorbetaling mogelijk is voor zo lang het nodig is. Hou daarbij wel rekening dat werkgevers vooralsnog niet verplicht zijn om flexwerkers door te betalen.

UPDATE 18 maart 2020

Het noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen. Dit gaat over ondernemers die direct hun activiteiten hebben moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis en waarbij de inkomsten moeilijk kunnen worden ingehaald wanneer de COVID-19 uitbraak achter de rug is. Daarnaast gaat het alleen om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het huis. Denk dus aan eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons. Het forfaitaire bedrag van € 4.000 geldt voor drie maanden. De exacte voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Ondernemers kunnen per brief uitstel van betaling aanvragen voor belastingen als zij in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door het corona-virus. Na ontvangst van het verzoek zet de Belastingdienst invorderingsmaatregelen stil, worden er geen verzuimboetes opgelegd of deze worden kwijtgescholden en wordt er direct uitstel van betaling verleend. Het verzoek wordt pas op een later moment door de inspecteur inhoudelijk beoordeeld. De verklaring van een derde deskundige hoeft dus niet meteen te worden mee gestuurd. Daarnaast gaan zowel de invorderingsrente (per direct) als de belastingrente (per 1-7-2020) van 4% naar 0,01%.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de corona-crisis kunnen een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen en deze verzoeken zullen worden gehonoreerd. Als er over de eerste maanden van 2020 al een voorlopige aanslag is betaald en dit totale bedrag is hoger dan wat je over heel 2020 verwacht te moeten betalen, krijg je dit verschil terug gestort.

De toets op de levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snellere aanvraag mogelijk is. Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Voorheen duurde dit 13 weken. De hoogte van de inkomensondersteuning is, afhankelijk van de gezinssamenstelling, maximaal € 1.500 per maand netto. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terug betaald. Er is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Ook voor leningen voor financiering van bedrijfskapitaal tot een maximum van € 10.157 geldt de versnelde procedure. Indien er een lening wordt er verstrekt, is er de mogelijkheid tot uitstel van aflossing. Ook wordt een lager rentepercentage dan normaal gehanteerd.

Voor kinderopvang en kinderopvangtoeslag verandert er niets. Dus schrijf je kind niet uit, betaal je factuur en pas niets aan op de website toeslagen.nl. Dan houd je de kinderopvang-plek en het recht op kinderopvangtoeslag.

UPDATE 17 maart 2020 - STEUNPAKKET

Er komt een noodloket voor hard getroffen sectoren die verplicht de deuren dicht moeten houden. Denk aan restaurants en veel bedrijven in de culturele sector. Het loket biedt een vaste tegemoetkoming van € 4.000.

Kleine bedrijven en dus ook ZZP’ers krijgen uitstel van aflossing en rentekorting op de lening die zij hebben bij kredietverstrekkers (bijvoorbeeld Qredits).

De Garantie Ondernemersfinanciering wordt verruimd om makkelijker leningen en bankgaranties te verkrijgen.

Er komt een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De overheid komt bedrijven tegemoet bij het betalen van loonkosten vanaf 1 maart 2020. Hierbij neemt de overheid 90% van de loonkosten voor zijn rekening. Voorwaarden zijn dat het loon wordt doorbetaald en dat er geen ontslagen vallen.

ZZP’ers krijgen voor 3 maanden een aanvulling op het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet terug te worden betaald. Hierbij wordt niet gekeken naar het aanwezige vermogen en ook het inkomen van de partner wordt niet getoetst. Het krijgen van een voorschot is mogelijk voor de zeer urgente situaties.

Alle ondernemers krijgen de komende 3 maanden uitstel om belasting te betalen. 

Het is mogelijk om een verlaging aan te vragen van reeds lopende voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

UPDATE 13 MAART 2020 - UITSTEL

Afgelopen vrijdag 13 maart heeft de Belastingdienst aangekondigd speciale maatregelen te hanteren voor ondernemers die reeds door het coronavirus getroffen zijn en of dit verwachten. In het eerste geval kan je uitstel van betaling aan vragen en in het tweede geval kan je indien er een voorlopige aanslag is opgelegd deze aanpassen. Lees hier de uitgebreide regeling.

Ben u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Vormen van uitstel

Er zijn al een aantal manieren om het betalen van je belasting uit te stellen: het kortdurende uitstel en de betalingsregeling. Deze blijven van toepassing. Lees hier hoe het kortdurend uitstel en die betalingsregeling werken.

Corona: Bijzonder uitstel van betaling

Met deze bijzondere regeling heb je een derde regeling naast het kortdurende uitstel en een betalingsregeling. Zo kun je voor aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Door een brief naar de Belastingdienst te sturen vraag je om uitstel van betaling. Hierin leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Als bijlage bij de brief heb je een verklaring van een derde deskundige nodig.

Verklaring derde deskundige: je Bookies

Bij The Bookie stellen wij als derde deskundige die verklaring met liefde voor je op. Zo kunnen we je, net zoals we dat bij andere regelingen ook doen, helpen met je uitstel aanvraag. Normaal gesproken valt dit buiten de reguliere werkzaamheden en dus buiten het abonnement en rekenen we hier ons uurtarief voor. Deze bijzondere situatie vraagt echter om bijzondere maatregelen. Daarom doen we dit als je een abonnement hebt niet alleen met liefde, maar ook kosteloos voor je.

Wil je weten hoe dit werkt en hoe wij dit aanpakken?  Lees dan meer op onze FAQ pagina over Bijzonder Uitstel.

The Bookie Logo

Jaarbeursplein 22
3521AP Utrecht, Nederland
030 207 2077 | info@thebookie.nl
KvK 77653696

Auto Zakelijk of Privé Tool

Inkomstenbelasting berekenen

Prijzen

Contact

Partners

Vacatures

Gratis boekhoudprogramma

The Bookie Logo