Inkomstenbelasting checklist 2018-11-27T13:02:55+00:00

IB Checklist

Als The Bookie je aangifte van de inkomstenbelasting doet, hoef je alleen de checklist onder Start Aangifte te volgen in The Bookie Webapp. Daarin staat precies welke documenten je moet aanleveren en hoe je dat moet doen (door alle documenten in je omgeving in The Bookie Webapp ‘te slepen’ of langs te brengen).

Toch kan het zo zijn dat je starter bent of nog niet op de hoogte bent van welke documenten voor jou specifiek nog relevant zouden kunnen zijn. Daarom maakten we deze Checklist voor je. Zo weet je zeker dat je echt niets mist!

Toelichting op de checklist in The Bookie Webapp

Om je aangifte te doen hebben we je persoonsgegevens, die van je bedrijf en eventuele fiscale partner nodig.

Je onderneming

Om je jaarstukken te kunnen opmaken hebben we alle uitgaven (dus alle bonnen én facturen die je betaald hebt) en alle inkomsten (dus alle facturen die je gestuurd hebt én overige inkomsten uit je bedrijf) nodig. Daarnaast dien je een overzicht (het liefst een excel-, spreadsheet of uitdraai) in te sturen waarin alle inkomsten en uitgaven staan met factuurdatum, bedragen inclusief en exclusief btw, het btw-percentage, de omschrijving van het doel van de kosten en dit alles juist genummerd (kloppend met je bonnen en facturen).

Als je al langer klant bij ons was, hebben we eerdere jaarrekeningen. Zijn je jaarrekeningen eerder niet door The Bookie opgemaakt? Upload deze dan ook.

Heb je een voorschot betaald voor de inkomstenbelasting of bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet)? Upload dan een bewijs hiervan. Dit betaal je – naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar – aan de Belastingdienst voor de zorgverzekering. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage.

Informatie over je zakelijke auto (deze moet op naam van de zaak geregistreerd staan) en/of een sluitende kilometerregistratie. De cataloguswaarde is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto (inclusief btw, belasting op de auto en accessoires) die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven.

Persoonlijk

Heb je een fiscale partner? Meld dit dan bij aangifte. Je bent onder andere fiscaal partners als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt, samen een huis bezit en/of een samenlevingscontract hebt, samenwoont en een kind hebt. Lees hier overige situaties.

De WOZ (waarde onroerende zaken) van je woning kun je opvragen via het WOZ-loket of de gemeente en inzien op de website van MijnOverheid.

Heb je een eigen vermogen (op 1 januari van het IB-jaar) naast je liquide middelen? Lees dan hieronder de betreffende bedragen per jaar. Hieronder vallen onder andere geld op je bank en/of in cypto’s, aandelen, een tweede woning, bezittingen: van jezelf, je fiscale partner en minderjarige kinderen. En hierbij breng je je schulden, zoals een krediet bij de bank of een webwinkel, in mindering.

Checklist Inkomstenbelasting
 • je voorletters, achternaam, adres, woonplaats en gegevens van je bedrijf zoals KvK- en btw-nummer

 • alle uitgaven

 • alle inkomsten

 • je overzicht in The Bookie Webapp (als je daarin gewerkt hebt), ons spreadsheet of een eigen boekhoudbestand

 • eerdere jaarrekeningen

 • een bewijs indien je een voorschot betaald hebt voor de inkomstenbelasting of bijdrage Zvw

 • het jaaroverzicht van je zakelijke rekening (saldo 31 december)

 • een kilometerregistratie (indien je zakelijk met een privé auto hebt gereden)

 • WOZ (waarde onroerende zaken) van je woning

 • je eigen vermogen

 • je schulden

Boekjaar afhankelijke bedragen

2017

 • Vermogen boven de € 25.000

 • ZVW – 5,4 %

2018

 • Vermogen boven de € 30.000

 • ZVW – 5,65%

Spaargelden

Spaartegoeden: saldo van je spaartegoeden aan het begin van het boekjaar waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Onder je spaargelden vallen niet alleen het tegoed op je reguliere bankrekening, maar ook je crypto’s. Schenkingen: opgave van alle schenkingen, giften, donaties e.d.

Lijfrente of bankspaarproduct: betaalde premie (plus polis) inzake lijfrente of jaaropgave banksparen.

2017

 • saldi per 01-01-2017

2018

 • saldi per 01-01-2018

Partner en kinderen

Als je een fiscale partner en/of kinderen hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Dit kan voordelen opleveren. Daarom doen wij voor € 70 ex. btw ook de aangifte van je partner. Relevante documenten upload je ook in The Bookie Webapp zodra je de checklist volgt. Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kan je ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Als jij, je fiscale partner of je kinderen niet in Nederland wonen willen we dit ook graag weten.

Ben je gescheiden en betaal/ontvang je alimentatie? Upload dan een gespecificeerd overzicht in The Bookie Webapp.

2017

 • Spaartegoeden: saldi per 01-01-2017 van de spaartegoeden van je minderjarige kinderen

 • Kinderopvang: jaaropgave betaalde kosten van kinderopvang 2017

2018

 • Spaartegoeden: saldi per 01-01-2018 van de spaartegoeden van je minderjarige kinderen

 • Kinderopvang: jaaropgave betaalde kosten van kinderopvang 2018

Woning

Je hypotheekrente en je eenmalige hypotheekkosten zijn meestal aftrekbaar. Daarom moet je relevante documenten ook toevoegen aan de checklist.

Welke hypotheekkosten?
Eigenwoning reserve?
Rekenhulp Bijleenregeling

Gezondheid en ziekte

De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Veel van onze Bookie Bazen zijn echter aangesloten bij een Broodfonds of Common Easy. Houd er bij je IB aangifte rekening mee dat je het saldo op de rekening van je arbeidsongeschiktheidvoorziening moet opgeven.

 • Ziektekosten: niet door de zorgverzekeraar vergoede ziektekosten, een voorbeeld hiervan is dieetkosten (zie link)

 • Arbeidsongeschiktheid: jaaropgave betaalde premie AOV of jaaropgave van de ontvangen uitkering

Overige inkomsten, uitgaven en schulden

Hieronder vallen allerlei vormen van inkomsten die niet voortkomen uit de verkoop van diensten en producten. En uitgaven, die niet direct verbonden zijn met de kosten die je maakt voor je onderneming.

Inkomsten

Naast dat je bij het ontvangen van een erfenis mogelijk erfbelasting betaalt, kan dit ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Dit in het geval dat je vermogen boven het zogenoemde heffingsvrije vermogen komt (in 2017 was dit € 25.000 en in 2018 is dit € 30.000).

Uitgaven

Indien je geen recht hebt op studiefinanciering kan je toch studiekosten opvoeren. Upload een specificatie van je studiekosten betaald in 2017 (of in 2018 in het geval van je aangifte van 2018)

Upload de documenten via The Bookie Webapp

Niet relevant voor de inkomstenbelasting

 • Studiekosten mag je niet aftrekken als je al studiefinanciering krijgt

 • Je ziektekostenverzekering