gemeenschap goederen huwelijk geregistreerd partnerschap

Love is (still) in the air: trouwen of geregistreerd partnerschap in 2018? Alleen delen wat je samen opbouwt.

Met ingang van 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Voor wie vanaf dat moment trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laat opstellen, geldt de beperkte gemeenschap van goederen.

Het betekent onder andere dat:

– alleen wat je met je liefje gedurende jullie huwelijk (H) of geregistreerd partnerschap (GP) hebt opgebouwd standaard in de gemeenschap zal vallen.
– je onderneming niet valt onder de gemeenschap van goederen, als je de onderneming al hebt voor je H of GP;
– je onderneming wel valt onder de beperkte gemeenschap van goederen als deze tijdens het H of het GP wordt gestart;
– vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het H of GP zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
– het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die je met je onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.
– de echtgenoot met een privé-onderneming moet tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap van goederen. Deze vergoeding moet betaald worden voor kennis, vaardigheden en arbeid die door de ondernemer zijn verricht.

Lees voor meer info

https://www.ondernemersplein.nl/…/invoering-beperkte-gemee…/