De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) is een bijstandsregeling voor ondernemers die (tijdelijk) in financiële nood verkeren. Ondernemers zijn vaak slecht op de hoogte van deze regeling. Zij denken alle obstakels zelf op te moeten lossen. Soms is het onvermijdelijk dat een ondernemer noodgedwongen zijn bedrijf beëindigt, maar lang niet altijd.Tijdelijke ondersteuning vanuit het Bbz zou kunnen helpen voorkomen dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat.

Kijk opwww.utrecht.nl/bijstandzelfstandigen als u meer wilt weten over de regeling.