FB – The Bookie Bazen
LinkedIn – The Bookie

Deze COVID-19 situatie heeft een heftige impact op veel ondernemers. Zo ook op klanten van The Bookie, die in de evenementensector werken, voor groepen staan,  seizoenswerk of horeca werkzaamheden verrichten of juist nu thuis moeten blijven bij hun kinderen omdat school uitvalt en hun partners in de zorg werken.

Hiervoor zijn speciale regelingen door het kabinet of bij de Belastingdienst in het leven geroepen. Die maatregelen zijn van tijdelijke aard en kunnen verder worden aangepast als de overheid hier de nood van in ziet. Lees hier de meest up to date versie van de regelingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/

Bij The Bookie houden dit als je boekhouder scherp in de gaten. Tim en Mari plaatsen updates zo snel mogelijk op onze Facebook of LinkedIn en beantwoorden vragen tijdens de vrijdag sessies. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze steunmaatregelen en heb je een abonnement bij the Bookie? Dan houden we je op de hoogte en helpen wij je in veel van de onderstaande gevallen kosteloos verder. Zo komen we samen door deze crisis heen.

UPDATE 28 augustus 2020

TOZO 3

3e verlenging ondersteuning als ZZP’er. De Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die eind mei 2020 zou aflopen is een tweede keer verlengd en krijgt per 1 oktober 2020 een verlenging tot juni 2021. Dat betekent dat je als zzp’er zonder of met minder inkomen door Corona nu ook ondersteuning voor deze periode kunt aanvragen. Let op: had je eerder de TOZO? Dan wordt deze niet automatisch verlengd. Wel kun je een verkort aanvraagformulier indienen als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt en zodra de woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is onder andere voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende, vaste lasten hebben. Zo kunnen ook zzp’ers  een subsidie krijgen voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

UPDATE 15 september 2020 – Prinsjesdag

Eerdere updates – niet allen meer van toepassing

  • Er komt een noodloket voor hard getroffen sectoren die verplicht de deuren dicht moeten houden. Denk aan restaurants en veel bedrijven in de culturele sector. Het loket biedt een vaste tegemoetkoming van € 4.000.

  • Kleine bedrijven en dus ook ZZP’ers krijgen uitstel van aflossing en rentekorting op de lening die zij hebben bij kredietverstrekkers (bijvoorbeeld Qredits).

  • De Garantie Ondernemersfinanciering wordt verruimd om makkelijker leningen en bankgaranties te verkrijgen.

  • Er komt een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De overheid komt bedrijven tegemoet bij het betalen van loonkosten vanaf 1 maart 2020. Hierbij neemt de overheid 90% van de loonkosten voor zijn rekening. Voorwaarden zijn dat het loon wordt doorbetaald en dat er geen ontslagen vallen.

  • ZZP’ers krijgen voor 3 maanden een aanvulling op het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet terug te worden betaald. Hierbij wordt niet gekeken naar het aanwezige vermogen en ook het inkomen van de partner wordt niet getoetst. Het krijgen van een voorschot is mogelijk voor de zeer urgente situaties.

  • Alle ondernemers krijgen de komende 3 maanden uitstel om belasting te betalen. 

  • Het is mogelijk om een verlaging aan te vragen van reeds lopende voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Wil je uitgebreider lezen wat we over de andere maatregelen inclusief de TOZO 1 en TOZO 2 schreven? Klik op de onderstaande link.

Corona updates – deel 1