Veelgestelde vragen 2018-04-10T15:17:32+00:00
Reis-/onkosten belasten op de factuur 2018-12-07T16:36:53+00:00

Als je reis- of onkosten op je factuur zet, belast je deze ook met het hoogste btw-percentage dat op de factuur staat voor je opdracht. Als je dus factureert voor een opdracht met twee diensten die belast zijn met 6 en 21%, dan belast je de reis- of onkosten met 21%.

Als je reiskosten op de factuur zet waar btw op zit, zoals bij een treinreis, haal je eerst de 6% belasting van deze kosten af voordat je ze op de factuur zet. Van onkosten als eten en drinken mag je niet de btw als voorbelasting verrekenen, deze kosten belast je inclusief btw door.

Abonnement stopzetten 2018-11-27T16:32:29+00:00
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je je abonnement (tijdelijk) stop wilt zetten. Met The Bookie Webapp kan je dat makkelijk zelf doen.
Vanaf 1 januari – Boekjaar laten afronden
Als je je account na december omzet naar een light versie (rechts bovenaan via account kun je je abonnement aanpassen) dan houdt de automatische incasso per januari op, maar doen we wel nog je Q4-aangifte en je IB-aangifte van 2018 (ook al is dat in 2019).
Mocht je daarna terugkomen en weer klant willen worden, dan kan je via de dezelfde weg je account weer activeren door het juiste betaalde abonnement te kiezen. Dan heb je meteen ook weer toegang tot je gehele administratie.
Twijfel je nog of je na je stop weer voor jezelf werkt en in loondienst werkt of bij ons terugkomt? Vergeet dan niet de overzichten van je inkomsten en uitgaven via de app in een excel of csv te downloaden.
Per direct – geen verdere werkzaamheden
Wil je je abonnement per direct opzeggen dan kan dat elke dag door je abonnement terug te zetten naar een light-account. Houd er wel rekening mee dat we vanaf dat moment geen werkzaamheden meer voor je doen.
Kleineondernemersregeling: houd je btw! 2018-12-07T16:52:21+00:00

De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling waardoor je geen of minder btw aan de Belastingdienst hoeft te betalen. Op elke factuur die je stuurt, zit (tenzij je btw verlegd is) 0%, 6%* of 21% btw. Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
 • je onderneming is in Nederland gevestigd.
 • je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw.

Tot € 1.345

Moet je in een jaar € 1.345 of minder btw betalen? Dan hoef je helemaal geen btw (meer) te betalen.

Van € 1.345 tot € 1.883

Moet je in een jaar meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering.

The Bookie

Jij hoeft dit niet zelf toe te passen, je Bookie doet dit aan het eind van het jaar voor jou. Zie je rond november/december dat je rond die grens verkeert (onder je btw-overzichten in The Bookie Webapp)? En heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je Bookie.

Lees hier de hele brochure.

* Vanaf 1 januari 2019 verandert het 6%-tarief naar 9%

Wat is een boekjaar? 2018-11-27T16:18:14+00:00
Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. Je jaarstukken worden opgemaakt over een boekjaar. Zo’n boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december.
Je kunt je op ieder willekeurig moment in het jaar bij ons aanmelden door een abonnement af te sluiten: de kosten voor een abonnement zijn altijd hetzelfde, ongeacht of je in januari of december begint. Het betreft namelijk de aangiftes en/of controles van de omzetbelasting, de jaarstukken en aangifte inkomstenbelasting (IB) van één boekjaar, bijvoorbeeld van 2019. Ook al vindt je IB aangifte in 2020 plaats.
Je kwartaalaangifte van het 4e kwartaal en je IB-aangifte van 2018 vallen dus niet onder dit abonnement, ook al gebeurt dit in januari van 2019. Wel kunnen we dit natuurlijk voor je doen. Kosten hiervoor zijn € 70 ex btw per uur.
Rekeningnummer wijzigen 2018-11-27T16:28:52+00:00

Je rekeningnummer wijzigen kan makkelijk. Helaas mogen wij niet zo maar een rekeningnummer wijzigen in verband met de machtiging die daarbij hoort, maar jij kan het zelf in twee stappen doen:

1. Zet je abonnement onder Account (rechtsboven) terug naar light. Let op: doe dit aan het begin van de maand om een dubbele betaling te voorkomen.

2. Kies een ‘nieuw’ abonnement en betaal deze met iDeal. Hierdoor activeer je een nieuwe machtiging met je andere rekeningnummer. Zo geef je binnen een minuut toestemming voor een nieuwe automatische incasso.

Wat zijn zakelijke kosten? 2018-11-27T16:42:41+00:00

Volgens de Belastingdienst mag je zakelijke kosten van je opbrengsten aftrekken. “Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.”

Zakelijke kosten

Een aantal kosten zijn duidelijk zakelijk. Dit betreft bijvoorbeeld je inschrijving bij de KvK, de huur van een bedrijfsruimte, materialen die je nodig hebt, betalingen van werk door collega-zzp’ers (ook wel: werk door derden) en marketingkosten voor je onderneming. Naast reguliere kosten zijn er ook nog investeringen. Lees hier wat dat inhoudt.

Gedeeltelijk zakelijk en gedeeltelijk privé

In deze situaties is alleen het zakelijke gedeelte aftrekbaar. Bij reiskosten is het belangrijk dat je alleen de reizen invoert die zakelijk zijn, aangezien wij dat niet kunnen inschatten.

Privécorrecties over bijvoorbeeld mobiele telefoonkosten of lunch- en dinerkosten passen wij echter over het eind van het jaar toe. Dat betekent dat jij het gehele factuurbedrag invoert.

Zakelijk of privé?

Sommige kosten kunnen zowel zakelijk als privé zijn. Dit is vaak discutabel. Waar voor de ene ondernemer een museumjaarkaart ondenkbaar is, zou deze voor een docent kunstgeschiedenis een verklaarbare kostenpost kunnen zijn. Probeer bij de afweging of iets zakelijk is of niet de situatie te bezien vanuit het perspectief van de belastingcontroleur.

Type kosten

Reiskosten

 • Rijd je zakelijk of privé?
  • Zakelijke auto: Heb je een auto op de zaak? Dan mag je alle bonnen en kosten in je administratie opnemen. Ook wanneer je privé gereden hebt. Daarvoor betaal je tenslotte bijtelling of wordt aan de hand van een gesloten kilometeradministratie bepaald welk deel privé gecorrigeerd dient te worden. Ook wanneer je een auto of busje voor zakelijke doeleinden huurt mag je alle bonnen en facturen daarvoor in je administratie opnemen. Of het verstandig is de auto zakelijk te rijden kun je het beste aan je eigen Bookie voorleggen. Hierover kun je natuurlijk mailen. Houd er rekening mee dat je de keuze om zakelijk of privé te rijden, maakt zodra je de auto aanschaft. Lees hier wat de Belastingdienst erover zegt.
   • Over het algemeen geldt dat een auto ouder dan 15 jaar voordelig is om zakelijk te rijden. Indien je auto jonger is dan 15 jaar, is zakelijk rijden gunstig indien de cataloguswaarde laag is en je veel kilometers zakelijk rijdt.
  • Privéauto: 19 cent per kilometer. Rij je je privé auto voor zakelijke doeleinden, dan mag je € 0,19 per kilometer aftrekken.
 • OV
  • Door een maand- of kwartaaluitdraai van je mijnns.nl toe te voegen aan de uitgaven in Je Bookie App, heb je alles in een overzicht. Vergeet hier niet je persoonlijke reiskosten tussenuit te halen

Communicatie/marketing

 • Ontwerp-/huisstijlkosten
 •  Telefoonkosten
  • download je factuur en controleer dat hier de btw opstaat
 • Internetkosten op je kantoor
 • Websiteontwerp en serverkosten
 • Promotiekosten op Social Media
 • Visitekaartjes, stickers, kaarten, prints

Abonnementen/contracten

Voor terugkerende, vaste en/of maandelijkse kosten ontvang je over het algemeen niet altijd een factuur. Dat betekent echter niet dat je ze niet kunt meenemen in de zakelijke kosten. In The Bookie Webapp noteer je wel de kosten, maar hoeft er dus geen factuur of bon bij te zitten indien je deze niet hebt.

 • huur werkruimte
  • afhankelijk van de afspraken met je verhuurder is je huur wel of niet met btw belast. Controleer dus zelf of je huur vrijgesteld is van btw of dat je de 21% btw kunt terugvragen.
 • verzekeringen
  • hieronder vallen bijvoorbeeld je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten zijn vrijgesteld van btw.
 • bankkosten
  • je bank brengt ook kosten in rekening. Op je uitdraai van het kwartaal of het jaar vind je deze terug. Ook op deze kosten zit geen btw.
 • programma’s als Adobe
  • let hier op dat de btw vaak verlegd is. Dit kun je aangeven bij de uitgave onder btw verlegging

Kennis: bijscholing & verdieping

Ook als je al ondernemer bent moet je je blijven ontwikkelen. Hierbij moeten de kosten wel relevant zijn voor je branche en om je te kennis te verbreden.

 • Cursussen, trainingen, seminars en workshops
  • kosten voor nieuwe kennis (in een ander vakgebied) gelden als privékosten. Deze kosten mag je mogelijk wel in de aangifte inkomstenbelasting als scholingsuitgaven opvoeren.
 • Vakliteratuur
  • zoals boeken en abonnementen op sites, maar ook de aanschaf van inspiratie op het gebied van je discipline.

Hier lees je een meer uitgebreide lijst en de rubrieken waaronder ze vallen binnen The Bookie Webapp. Mocht je toch nog een vraag over je (mogelijke) zakelijke kosten hebben, neem dan contact op met je Bookie.

Hoe voer ik autokosten in? 2018-04-11T12:09:01+00:00

Om te kunnen bepalen hoe je je kosten noteert in The Bookie Webapp moet je eerst bepalen of je zakelijk of privé rijdt. Houd er rekening mee dat je de keuze om zakelijk of privé te rijden, maakt zodra je de auto aanschaft. Lees hier wat de Belastingdienst erover zegt.

 • Zakelijke auto: Heb je een auto op de zaak? Dan mag je alle bonnen en kosten in je administratie opnemen. Ook wanneer je privé gereden hebt, daarvoor betaal je ten slotte bijtelling of wordt aan de hand van een gesloten kilometeradministratie bepaald welk deel privé gecorrigeerd dient te worden. Ook wanneer je een auto of busje voor zakelijke doeleinden huurt mag je alle bonnen en facturen daarvoor in je administratie opnemen. Of het verstandig is de auto zakelijk te rijden kun je het via deze tool bepalen: https://www.thebookie.nl/tools/auto-zakelijk-of-prive/
  • Over het algemeen geldt dat een auto ouder dan 15 jaar voordelig is om zakelijk te rijden. Indien je auto jonger is dan 15 jaar, is zakelijk rijden gunstig indien de cataloguswaarde laag is en je veel kilometers zakelijk rijdt.
 • Privé auto: 19 cent per kilometer. Rij je je privé auto voor zakelijke doeleinden, mag je € 0,19 per kilometer aftrekken.
  • Onder uitgaven voer je (zonder bon) per maand, kwartaal of jaar het aantal zakelijk gereden kilometers in, dus het aantal kilometers x € 0,19. Onder contact noteer je je eigen onderneming. De btw is 0% waardoor het geen gevolgen het heeft voor je btw aangifte. Wel is het belangrijk dat je een kilometerregistratie voor je zakelijke ritten bijhoudt: van – naar en wanneer. Dit kan bijvoorbeeld in een excel sheet.
Welke rubriek gebruik ik? 2018-04-11T15:30:45+00:00

 

 • Huur
  • Dit betreft de huur van je werkruimte, studio of werkplaats. Hieronder valt ook opslag. Afhankelijk van de afspraken met je verhuurder is je huur wel of niet met btw belast. Controleer dus zelf of je huur vrijgesteld is van btw of dat je de 21% btw kunt terugvragen. Gebruikt je een werkruimte in je woning? Dan kom je in een zeer beperkt aantal gevallen  in aanmerking voor kostenaftrek. In de meeste gevallen mag je de kosten van de werkruimte niet aftrekken. Test het hier zelf: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/ 
 • Inrichting werkruimte
  • bureau’s, je mag alleen inrichting van je werkruimte als kosten opvoeren op het moment dat je echt een werkruimte huurt.
 • Kantoorbenodigdheden
  • Materialen voor op je werkplek: papier, pennen, wc-papier etc.
 • Werkkleding
  • Kleding die uitsluitend voor werk gebruikt kan worden, of dat voorzien is van een bedrijfslogo van ten minste 70 cm2.
 • Openbaar vervoer
  • Door een maand of kwartaal uitdraai van je mijnns.nl toe te voegen aan de uitgaven in Je Bookie App, heb je alles in een overzicht. Vergeet hier niet je persoonlijke reiskosten tussenuit te halen.
 • Auto
  • Vervoersmiddelen: aanschaf van vervoersmiddelen met een aanschafprijs groter dan €450,- excl. BTW.
  • Verzekering
  • Overige Autokosten
  • Leasekosten van de auto van de onderneming.
 • Werk door derden
  • Als je een andere zzp’er inhuurt voor een opdracht of je onderneming vallen de werkzaamheden onder deze rubriek.
 • Bijscholing
  • Cursussen, trainingen, seminars en workshops. Kosten voor nieuwe kennis (in een ander vakgebied) gelden als privékosten. Deze kosten mag je mogelijk wel in de aangifte inkomstenbelasting als scholingsuitgaven opvoeren.
 • Vakliteratuur
  • Boeken en online bestanden die je nodig hebt voor de beoefening van je vak.
 • Mobiele telefoon
  • download je factuur en controleer dat hier de btw opstaat. Voeg deze in zijn geheel bij uitgaven toe. Wij passen de privé correctie toe.
 • Software
  • dit zijn bijvoorbeeld programma’s als Adobe, Final Cut etc. Let hier op dat de btw vaak verlegd is. Dit kun je aangeven bij de uitgave onder btw verlegging
 • Contributies en abonnementen
 • Bankkosten
  • je bank brengt ook kosten in rekening. Op je uitdraai van het kwartaal of het jaar vind je deze terug. Ook op deze kosten zit geen btw.*
 • Administratiekosten
  • Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van je Bookie.
 • Juridische kosten
  • Kosten die je maakt in relatie tot je onderneming: advies, vertegenwoordiging, opstellen van contracten.
 • Verzekeringen algemeen
  • hieronder vallen bijvoorbeeld je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten zijn vrijgesteld van btw. NB Assurantiebelasting is ook 21% maar niet aftrekbaar.*
 • Promotie
  • Facebook Ads, stickers, posters, Google Ads, een flashmob etc.
 • Websitekosten
  • Dit zijn je serverkosten en gerelateerde uitgaven.
 • Website > €450
  • Dit zijn de kosten die je maakt voor het ontwerp en de bouw van een website. Kortom, de ontwikkeling van je website met een aanschafprijs groter dan €450,- excl. btw.
 • Investeringen
  • Bedrijfsmiddelen die je nodig om je producten te kunnen maken of je diensten te kunnen verlenen. Aanschaf van bedrijfsmiddelen met een aanschafprijs van meer dan €450,- excl. BTW.
 • Diner- en verteerkosten
  • Als je een opdrachtgever of (toekomstige) samenwerkingspartner ‘trakteert’ op ontbijt, lunch of koffie tellen deze kosten zakelijk mee. Privé correcties passen wij echter over het eind van het jaar toe. Dat betekent dat jij het gehele factuurbedrag invoert. Let wel op dat je hier NOOIT de btw (dus zet alles op 0%) doorvoert.
  • In je eentje koffie drinken, terwijl je ergens met je laptop aan het werk bent, zijn privé kosten. Deze bonnen mag je dus weggooien!
 • Verzendkosten
  • Van postzegels tot de kosten op het versturen van een pakketje. Verzendkosten hebben vaak dezelfde btw als het product.
 • Kleine aanschaffingen
  • Inventaris
 • Inkoop producten
  • Inkoop van producten bestemd voor de verkoop.
 • Overige inkoopkosten
  • Overige inkoopkosten of directe kosten. Op het moment dat je een cursus organiseert en eenmalig een ruimte huurt (niet vaste huur, maar gerelateerd aan een project).

* Voor terugkerende, vaste en/of maandelijkse kosten ontvang je over het algemeen niet altijd een factuur. Dat betekent echter niet dat je ze niet kunt meenemen in de zakelijke kosten. In The Bookie Webapp noteer je wel de kosten, maar hoeft er dus geen factuur of bon bij te zitten indien je deze niet hebt.

Hoe upload ik bonnen? 2018-04-10T15:23:00+00:00

We hebben een app ontwikkeld om met je smartphone een foto van je bon rechtstreeks in je administratie te uploaden: Bookie Bonnen.

Met deze app voeg je in no-time foto’s van de bonnen van je zakelijke uitgaven toe The Bookie Webomgeving.

 

 

 

 

stap -2. Download de app

stap -1. Voeg dezelfde login gegevens in, als voor de Webapp.

stap 0. Open Bookie Bonnen

stap 1. Voeg met + een foto van je bon toe

stap 2. Selecteer de bon en klik op het wolkje om de bon te uploaden naar je administratie in de Webapp

stap 3. In de webapp selecteer je bij Uitgaven Bookie Bonnen en kies je de foto die je wilt toevoegen.

 

 

Download de app via

Kan ik eigen facturen toevoegen? 2018-04-09T18:23:02+00:00

The Bookie App heeft een functie waarmee je makkelijk facturen opstelt, verstuurt en opslaat in je administratie.

Toch kan het zo zijn dat je je eigen template liever gebruikt of de facturen zelf wilt versturen. Ook dat kan. In dat geval volg je de onderstaande stappen.

Wanneer is een zakelijke uitgave een investering? 2018-12-10T16:21:06+00:00

Koop je een bedrijfsmiddel dat minder kost dan € 450? Dan mag je het bedrag in 1 keer aftrekken als kosten. Kost het meer? Dan is het een investering.

Onder de aanschafkosten (exclusief btw) vallen:

 • de aanschafprijs
 • de aankoopkosten (zoals de notariskosten bij aankoop van onroerend goed)
 • de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken

Ook kunnen meerdere kleine investeringen samen 1 bedrijfsmiddel vormen. De belastingdienst geeft als voorbeeld:

Als u bijvoorbeeld voor uw onderneming een computer koopt van € 350 met een beeldscherm van € 150, een muis van  € 15 en een toetsenbord van € 25, vormt dit samen 1 bedrijfsmiddel van € 540. Dit kan van belang zijn voor de investeringsregelingen.

Als je in een jaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kan je in aanmerking komen voor de KIA, ook wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Hoe bewaar ik mijn uitgaven? 2018-04-24T11:11:29+00:00

Als zzp’er moet je je administratie 7 jaar bewaren. Voorheen moest alles in op papier en in mappen, maar tegenwoordig voldoet een elektronische of digitale variant ook. Zo kan je in The Bookie Webapp naast digitale facturen ook foto’s van bonnen invoeren, zodat je je hele administratie (facturen staan er immers ook in) digitaal hebt.

Waaraan moet een foto van een bon voldoen?

De hele bon, dus van hoek tot hoek, moet op de foto staan. Daarnaast moet de kwaliteit goed zijn dus scherp, helder en licht/donker genoeg.

Hoe kan ik de foto van de bon in The Bookie Webapp zetten?

Als je een smartphone hebt, kan je de app Bookie Bonnen downloaden waarmee je de bon rechtstreeks upload in je online administratie.

 

Wat is een urenadministratie en hoe houd ik deze bij? 2018-12-07T16:58:36+00:00

Als je kan aantonen dat je meer dan 1.225 uur aan je onderneming hebt besteed, kan je gebruik maken van een aantal aftrekposten, ook wel de ondernemersaftrek. Om aan dit urencriterium te voldoen tellen twee voorwaarden:

 • per kalenderjaar besteed je minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en).
  • Ben/was je zwanger? Dan tellen de niet-gewerkte uren over de vier maanden zwangerschapsverlof (totaal 16 weken) toch mee als gewerkte uren.
  • Ben je arbeidsongeschikt? Dan kan je al met 800 uur voldoen aan de voorwaarden voor een verlaagd urencriterium.
 • je moet kunnen aantonen dat je meer tijd besteedt aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Indien je gemakkelijk voldoet aan het urencriterium, bijvoorbeeld omdat je fulltime als ondernemer werk, is het bijhouden minder van belang., aangezien je gemakkelijk aan de Belastingdienst kunt aantonen dat je er voldoende uren instopt.

LET OP Ben je in de loop van het jaar gestart? Dan moet je helaas toch minimaal 1.225 uren aan je onderneming besteden. Houd er daarom rekening mee, als je je urencriterium niet haalt, dat je iets meer belasting moet betalen.

Hoe houd ik mijn urenadministratie bij?

Dat kan op veel verschillende manieren, variërend van speciale software en apps tot een Excel sheet of gewoon je agenda, digitaal  of analoog. Als jij uiteindelijk maar kunt aantonen(tot 7 jaar terug) dat het minimum hebt gehaald.

Het voordeel van bijvoorbeeld een Google Calendar of Calendar in mac is dat je automatisch reistijd kunt toevoegen of afspraken terugkerend kunt maken.

Welke uren mag ik meerekenen?

Alle uren die je in je onderneming stop tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen declarabele uren die je factureert aan opdrachtgevers. Dat betekent dat ook het doen van je administratie, het bijhouden van je website en social media, reistijd naar een opdrachtgever toe, acquisitie en inkopen doen meetellen.

Wat en wanneer is The Bookie Borrel? 2018-11-27T10:03:26+00:00

The Bookie organiseert ieder kwartaal een laagdrempelige netwerkborrel voor Bookie Bazen. Deze borrels vinden plaats op de eerste donderdag na afloop van het kwartaal. ’s Middags kan je bij The Bookie je administratie bijwerken en vragen stellen om vervolgens met je collega ondernemers een drankje te drinken, een spelletje te spelen of nieuwe plannen te smeden.

Nieuwsgierig? Hier vind je meer info over de borrels en kan je je aanmelden.

Ik kan incasso’s via The Bookie versturen, maar hoe? 2018-01-25T17:43:37+00:00

Onze incasso partner.

The Bookie heeft een aantal vaste samenwerkingspartners. Een daarvan incasssobureau Kasco. Als je een abonnement bij The Bookie hebt kan je kosteloos gebruik maken van hun juristen voor incasso’s. Wel betaal je per dossier (niet betaalde factuur door een opdrachtgever) een vast bedrag. Dit factureert Kasco echter als incassokosten door. Hierdoor kost het je onder de streep niets.

Easy does it. Zonder extra kosten. Omdat we trots op je zijn. Cadeautje van ons.

Kan ik ook klant worden als ik met een eigen boekhoudprogramma werk? 2018-11-27T10:16:40+00:00

Ook als je niet met The Bookie App wilt werken, kan je klant worden bij The Bookie. We kunnen met bijna alle boekhoudprogramma’s van E-Boekhouden tot Moneybird overweg. Helaas kan je dan geen gebruik maken van het abonnement, een van de redenen waarom we je boekhouding zo goedkoop kunnen houden. We zullen de werkzaamheden dan per uur berekenen.

Ben je huiverig voor (weer) een nieuw systeem of overweeg je juist om over te stappen? Probeer de app gratis.

Lees hier hoe je een gratis account aanmaakt.

Lees hier wat de tarieven zijn.

Wat zijn Bookie Bazen? 2018-03-13T17:04:01+00:00

Lieke de Bie

Bookie Bazen zijn de klanten en zodoende gedeeltelijk de baas van The Bookie. Aangezien wij supertrots zijn op al onze bazen, noemen we ze het liefst bij het woord dat ze waard zijn: Baas!

Nieuwsgierig naar Bookie Bazen? Lees hier de interviews met een aantal van hen of word lid van de facebook groep The Bookie Bazen, als je er zelf een bent.

Wil je zelf een keer geïnterviewd worden? Stuur dan een mail naar mari@thebookie.nl.

Hoe kom ik bij jullie kantoor? 2018-01-19T15:58:29+00:00

We zitten in een werfkelder aan de Oudegracht. Dat betekent dat je ons niet op straatniveau vindt, maar aan het water. Of beter gezegd, aan de werf.

Te voet of met de fiets

We zitten in het drukke winkelgedeelte van de Oudegracht. In de buurt van IJzerhandel Pijper, Stadskasteel Oudaen en tegenover de Tiger. Precies aan het begin van Herman Berkiens fameuze Zakkendragerssteeg loop je de trap af naar de werf en gaat aan het einde meteen rechts. Daar zit ons kantoor.

Met het openbaar vervoer

Vanaf het Utrecht Centraal kan in 10 minuten naar ons lopen. Ook stopt er iedere twee minuten een bus bij halte van de Neude of Vredenburg. Bekijk hier welke bus of trein je het handigste kan nemen.

Met de auto

Laten we eerlijk zijn, Utrecht is geen auto-vriendelijke stad. Je kunt aan de overkant op de Oudegracht parkeren of dichtbij in parkeergarages, zoals de garage van La Vie op de Sint Jacobsstraat 1. Mocht je een andere optie hebben dan raden we dat aan.

 

Hoe kan het dat The Bookie zo goedkoop is? 2018-01-19T14:58:23+00:00

The Bookie snapt dat je liever geen geld uitgeeft aan dingen die je heel goed zelf kunt, maar toch hulp wilt bij zaken waar je minder verstand van hebt. Precies daarom heeft The Bookie een standaard all-in pakket ontwikkeld, waarmee jouw belastingzaken altijd geregeld zijn. Doordat jij in ons eigen systeem werkt, lever je zowel inkomsten als uitgaven aan op een manier zodat wij het makkelijk kunnen controleren.

Win-win lijkt ons!

Mijn omzet is toegenomen of gekrompen. Kan ik mijn abonnement wijzigen? 2018-01-19T14:58:38+00:00

Met een mailtje aan je eigen Bookie of info@thebookie.nl zetten we je abonnement zo om zodat het precies aansluit bij je behoeften van dit jaar.

Ik heb een kleine administratie. Toch een boekhouder? 2018-01-19T14:58:48+00:00

Een boekhouder voelt soms hoogdrempelig of een onnodige uitgave. Men zegt echter niet voor niets dat een boekhouder zich vanzelf terugverdient.  Heb je een kleine administratie, dan kan je met Starter voor € 30 per maand het hele pakket gebruiken én helpt je boekhouder je met de controles, je aangiftes en maakt je jaarstukken op. Dit is speciaal voor ondernemers met omzetten tot € 12.000.