Als je reis- of onkosten op je factuur zet, belast je deze ook met het hoogste btw-percentage dat op de factuur staat voor je opdracht. Als je dus factureert voor een opdracht met twee diensten die belast zijn met 6 en 21%, dan belast je de reis- of onkosten met 21%.

Als je reiskosten op de factuur zet waar btw op zit, zoals bij een treinreis, haal je eerst de 6% belasting van deze kosten af voordat je ze op de factuur zet. Van onkosten als eten en drinken mag je niet de btw als voorbelasting verrekenen, deze kosten belast je inclusief btw door.